Verkeer en vervoer

project Heerenveen Beter Bereikbaar

In de periode van maandag 10 mei tot en met vrijdag 18 juni vinden er verschillende werkzaamheden plaats aan de Mercurius en de Venus (IBF-terrein). De werkzaam-heden die aannemer BAM Infra uitvoert zijn onderdeel van het project Heerenveen Beter Bereikbaar en veroorzaken hinder voor auto-, vracht- en fietsverkeer.

Vervolgwerkzaamheden

De komende maanden werkt BAM gestaag door aan onder andere het viaduct, de nieuwe af- en oprit en de nieuwe rotonde. De afrit vanuit de richting Meppel blijft in deze periode dicht. In de periode van maandag 10 juli tot en met zondag 22 augustus wordt het werk afgerond. Dit levert helaas nog wel extra hinder op. Tijdens deze laatste fase is er namelijk een volledige afsluiting voor het verkeer van alle wegen die samenkomen op de nieuwe rotonde. Dit zijn de K R Poststraat, de op- en afrit van de A32, de Venus en de Mercurius. Extra hinder en omleiding 

Eindevaluatie herinrichting De Knipe

Na de herinrichting van de Meyerweg, de Dominee Veenweg, It Slúske en It Lange Ein  hebben veel dorpsbewoners de enquête erover ingevuld. De eindevaluatie daarvan staat op de website van de Gemeente Heerenveen. Via onderstaande  link  kunt u het volgende vinden:

 • Eindrapportage De Knipe december 2020
 • Aanbevelingen Kenniscentrum Shared Space Evaluatie herinrichting De Knipe
 • Enquête evaluatie
 • Opmerkingen bij de evaluatie
 • Interviewverslagen

https://www.heerenveen.nl/nieuws/herinrichting-de-knipe-positief-gewaardeerd/

Glasvezel in het buitengebied van Heerenveen komt eraan!

De schouwer komt op korte termijn bij u langs, u hoeft hier niets voor aan te vragen.

 

Digitale Stad is op dit moment druk bezig met alle voorbereidingen. De engineers zijn het netwerk aan het uittekenen en de overeenkomst met de gemeente is ondertekend.

Op korte termijn starten we met het schouwen van de ca. 8900 adressen. De schouwer gaat samen met u kijken naar de locatie in de woning waar de glasvezelaansluiting moet komen, hoe de kabel de woning binnen kan komen en waar bij de aanleg rekening mee gehouden moet worden. U ontvangt direct het schouwrapport op het opgegeven e-mail adres.

Er moeten ca. 8900 adressen bezocht en geschouwd worden, het hele proces zal een aantal maanden in beslag nemen. Ondertussen beginnen we uiteraard al wel met de werkzaamheden om het netwerk uit te rollen langs de openbare wegen.

De schouwers die in uw regio aan de slag gaan zijn op dit moment:

 • Ries van dijk
 • Herman Gerritsen
 • Gerald stuifzand
 • Sander Bergenhenegouwen

Er zullen extra schouwers ingezet worden. Twijfelt u of de persoon aan uw deur in opdracht van ons werkt? Bel of mail ons gerust: Contactgegevens

Op dit moment is het niet mogelijk om een afspraak te maken voor de schouw. We zullen in eerste instantie deur-aan-deur door de gemeente gaan. Bent u niet thuis op het moment dat schouwer langs komt dan laat de schouwer een kaart achter om een afspraak te maken.

Afsluiting Afrit 12 Heerenveen-Centrum

Project Heerenveen Beter Bereikbaar

Afrit Heerenveen-centrum afgesloten
In de nacht van maandag 4 op dinsdag 5 januari wordt afrit Heerenveen-Centrum (12) vanuit de richting Meppel afgesloten. Wij zullen vanaf dat moment starten met het verleggen van de afrit, dit is nodig om ruimte te creëren voor de nieuwe oprit richting Leeuwarden. Verkeer richting Heerenveen-Centrum, IBF, De Knipe en Skoatterwâld-Noord krijgt te maken met een omleidingsroute. De afrit blijft tot 22 augustus 2021 afgesloten.  

Omleidingsroutes
Tijdens de afsluiting wordt het verkeer met bestemmingen IBF-terrein en Skoatterwâld-Noord omgeleid via de afrit A7 Tjalleberd (26a). Verkeer vanuit de richting Meppel met bestemming Heerenveen-Centrum of De Knipe wordt omgeleid via het klaverblad om vervolgens de afrit Heerenveen-Centrum aan de andere zijde van de A32 te nemen. Een alternatieve route voor verkeer richting het centrum is het nemen van afrit Heerenveen/Oranjewoud (11) via de Oranje Nassaulaan.

Hieronder vind je een animatie om de situaties te verduidelijken.

Glasvezel in de dorpen van gemeente Heerenveen

Kijk hier voor de laatste info (26-05-2021) op de site van de gemeente Heerenveen
Kijk hier voor de laatste info op de site van deDigitale Stad

Er is medio september nieuws naar buiten gekomen over de aanleg van glasvezel in Heerenveen. Kabel Noord trekt zich terug voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied (de zogenaamde witte gebieden).
Een nieuwe partij Delta Infra Techniek, heeft zich gemeld. Deze partij heeft het voornemen om niet alleen de adressen in de witte gebieden over te nemen maar ook de dorpen (grijze gebieden) mee aan te leggen.

Dat is dus goed nieuws voor de dorpen en het buitengebied. De gemeente heeft inmiddels een aanvraag voor de aanleg in het gebied ten  oosten van de plaats Heerenveen van deze partij ontvangen. Zie ook bijgaand persbericht.

Met vriendelijke groet,
Freonlike groetnis,
Rixt Wind

Namens team wijkmanagement
Gemeente Heerenveen

Fiets ‘m erin!

Fiets ‘m erin!

 • Wat vind u van fietsen in onze gemeente?
 • Ervaart u knelpunten of gevaarlijke situaties?
 • Uw fiets stallen bij het station; kansloze missie of appeltje-eitje?
 • En wat moeten we doen om onze jeugd meer lopend of op de fiets naar school te laten gaan?

Laat ons uw ervaringen over deze en meer onderwerpen weten via ons online discussieplatform “Fiets ‘m erin”. Uw input nemen we mee bij de uitwerking van ons Actieplan Fiets. Ga naar www.heerenveen.nl/actieplanfiets en meld u aan, meedoen kan t/m 5 november.

%d bloggers liken dit: