Voorzieningen

Voor de totstandkoming van dit onderdeel van de dorpsvisie is er zo breed mogelijk gekeken naar het onderwerp voorzieningen. Er is zowel nagedacht over behoud van bestaande faciliteiten als het zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Op dit moment wonen de mensen met veel tevredenheid in De Knipe. De wens is dan ook dat deze tevredenheid in de toekomst behouden blijft.

 • Het is belangrijk dat in De Knipe een basisschool blijft. Een school is het hart van het dorp.
 • MFA De Barte is een belangrijke spil in het dorp waar ook nu al tal van activiteiten georganiseerd worden.
 • De Knipe beschikt over een warme bakker. Het is wenselijk dat die in De Knipe blijft, misschien met uitbreiding van een koffie/lunch corner.
 • Café de Knyp moet een bestemming blijven voor dorpsactiviteiten zoals biljart, klaverjassen, toneel, vergaderingen en diverse feesten. Wellicht is het mogelijk dat in de zomermaanden het terras van het café eerder opengaat om zo fietsers te kunnen voorzien van een consumptie. Dit vergroot de aanloop en levendigheid in het dorp.
 • De SRV-wagen: Winkel aan huis, rijdt twee keer per week door De Knipe. Het is wenselijk dat deze voorziening blijft bestaan.

De groep betrokken Knypsters die met het thema voorzieningen bezig is geweest hebben ook nieuwe ideeën voor voorzieningen op weg naar 2033……U kunt hierbij denken aan:

 • Een pinautomaat. Ondanks dat er veel digitaal gaat blijft de behoefte aan contant geld zeker bestaan. De Rabo was bereid om een stand alone pinautomaat te plaatsen, maar vond geen goede locatie. Bij een supermarkt zou dat wel kunnen.
 • Een supermarkt. Het is wenselijk dat er een supermarkt in het verzorgingsgebied van De Knipe komt. In het dorp zou het mooiste zijn. Een alternatieve locatie zou (in) het pand van Bos Tuin en Dier kunnen zijn. Dat zou ook voor de inwoners van Skoatterwâld een mooie locatie zijn.
 • Een sporthal. De Knipe is een bijzonder actief en met name ook een sportief dorp. De drie grootste sportverenigingen te weten: Kinea, Read Swart en Pauwenburg hebben de beschikking over een mooi sportpark. Deze sportverenigingen hebben een aantrekkende werking op jeugd en volwassenen in de omringende dorpen en zelfs uit de grotere plaatsen als Heerenveen. Voor het behoud van die aantrekkelijkheid zou een uitbreiding met een sporthal geweldig zijn.
 • Asfalteren wandelpad. De Knipe ligt midden in een landelijk gebied en op loopafstand van de bossen van Oranjewoud. Om naar die bossen te komen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de onverharde paden langs de ijsbaan van beneden Knipe, die ligt bij de nieuwbouw-zuid. Dit pad loopt tot aan het water, waarna deze rechts aansluit op het fietspad dat naar Oranjewoud leidt.
  Alhoewel dit pad zeer geschikt is voor wandelaars, hardlopers en mountainbikers is het voor ouderen/mindervaliden niet goed begaanbaar. Het zou dan ook mooi zijn dat er een verharde aansluiting zou komen vanaf nieuwbouw-zuid, langs het speelveld en de ijsbaan op het bestaande fietspad. Door maar één zijde van verharding te voorzien, blijft er nog steeds een leuke mountainbike en hardloop route bestaan.
 • Zwemstrand. De Knipe wordt in ruime mate omgeven door water, echter niet allemaal geschikt voor zwemrecreatie. Door de survivalrunvereniging en een kleine groep jongeren wordt weleens gebruik gemaakt van het bruggetje over de afsplitsing van de Compagnonsvaart, waar deze een bocht maakt naar de Prinsenwijk. De vaart is daar dermate diep dat er van de brug gesprongen kan worden en er is een klein stukje gras, een picknickbank en een stukje bos. Het zou mooi zijn als er in deze bocht een klein zand/zwemstrandje gemaakt zou kunnen worden, zodat men er zomers kan recreëren. Mogelijk kan de bocht iets vergroot worden, zodat dit wat meer ruimte biedt voor vertier.

De dorpsvisie is een levend document. Dat wil zeggen: het is een visie voor de komende 15 jaar. Maar wat er gaat gebeuren is een beetje koffiedik kijken. De dorpsvisie is dan ook geen programmaboek, maar een leidraad. Mocht u de hele dorpsvisie willen inzien, klik dan hier

Concrete stappen die we gaan zetten:

 • Bekijken of het wenselijk is een werkgroep te formeren die nauw contact houdt met de school (De Basis/Gemeente) en ouders uit het dorp en omliggende dorpen om de continuïteit van het aantal leerlingen te waarborgen. Bijvoorbeeld door het actief benaderen van nieuwe gezinnen die in De Knipe komen te wonen middels folder/persoonlijk contact.
 • Bekijken of het plan van een sporthal haalbaar is. Leden van Kinea hebben al voorstudies gemaakt. Wellicht kunnen de andere sportverenigingen hierbij aanhaken.
 • Contact opnemen met Staatsbosbeheer om te informeren naar de mogelijkheid van het asfalteren van het wandelpad.
 • Contact opnemen met de Gemeente of er een mogelijkheid is om de huidige zwemplek iets uit te breiden.
 • Contact opnemen met de Gemeente over de mogelijkheid tot het vestigen van een supermarkt in het pand van Bos Tuin en Dier.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: