Veensluis

De vaart vanuit Heerenveen kreeg een aftakking naar het noorden: de Zestienroedenvaart, bestemd voor afvoer van turf en hooi uit het 4e en 5e veendistrict. In 1850 werd bij de aanleg van de “Commissieweg”, de weg van Heerenveen naar Gorredijk, een sluis gebouwd op de splitsing van de twee vaarten.

Aan de zuidkant van de Veensluis heeft lange tijd een zuivelfabriek gestaan. Deze is enkele jaren geleden gesloopt. Het groepje nieuwe huizen tussen de Veensluis en Het Meer verraadt nog de plek van de voormalige fabriek.

%d bloggers liken dit: