Jan Jonkmanweg

Vanaf de oude school in het voormalige Bovenknijpe loopt een weg richting Katlijk met de naam Jan Jonkman-weg. Jan Jonkman is in 1873 in Drachten geboren, maar heeft later lange tijd in Bovenknijpe gewoond. Hier was hij vanaf de oprichting in 1923 tot 1956 voorzitter van Plaatselijk Belang.Onder zijn voorzitterschap zijn veel verbeteringen in de ontsluiting van Bovenknijpe tot stand gekomen, waaronder de verharding van het oude sintelpad naar Katlijk. Bij zijn afscheid in 1956 als voorzitter van ‘Plaatselijk Belang’, werd de heer Jonkman onderscheiden met de zilveren medaille voor maatschappelijk werk. De Straatnamencommissie schreef in haar advies van 6 november 1959 onder meer nog:
“De weg was vroeger een pad (landreed), hetwelk in 1927/28 met sintels werd verhard. Tegelijkertijd werd de zogenaamde Dorpswijk verbeterd. De weg is wel bekend onder de naam ‘Sintelweg’ en ook wel ‘Swarte Dykje’, maar het lijkt ons niet gewenst deze naam officieel te bevestigen, ook niet omdat deze benaming niet meer juist zou zijn indien te eniger tijd een andere verharding zou worden aangebracht.”

%d bloggers liken dit: