Plattelandsvrouwenhoekje

Het parkje bij de vlaggenmast, tegenover het Slúske, heet het Plattelandsvrouwenhoekje. Het is in 1994 door de Plattelandsvrouwen ingericht en op 15 september van dat jaar aangeboden aan de bevolking van De Knipe, inclusief de vlaggenmast en twee vlaggen. In dat jaar bestond de Nederlandse Bond voor Plattelands Vrouwen 75 jaar. De afdelingen kregen hierbij de gelegenheid een cadeautje aan te bieden aan hun dorp. In het Plattelandsvrouwenhoekje wordt jaarlijks op 4 mei de dodenherdenking gehouden.

Bij de inrichting van het parkje was ook de gemeente betrokken. Die stelde wel als eis dat het door De Knipe netjes onderhouden moest worden. Plaatselijk Belang beheert dit parkje met een aantal vrijwilligers.

%d bloggers liken dit: