Ds. Veenweg

De weg(en) ter weerszijden van en langs de Schoterlandse Compagnonsvaart, van de voormalige scheepswerf (helling met praam) tot aan Bontebok is de Ds. Veenweg, genoemd naar Pieter Hendriks Veen.

Ds. Veen werd op 29 april 1804 te Sneek geboren en overleed te Benedenknijpe op 19 februari 1896. Hij is ongeveer een halve eeuw lang doopsgezind predikant in Bovenknijpe geweest. Plaatselijk Belang schrijft over hem onder meer het volgende: “Zijn karakter deed hem de sympathie van de leden, maar ook van alle dorpsgenoten verwerven. Hij genoot het volste vertrouwen van iedereen”.
Ds.Veen heeft veel bijgedragen aan de volksontwikkeling in de Knypster streek. Hij was in 1835 een der oprichters van het leesgezelschap ‘ Tot Nut en Vermaak’ (dat nu nog bestaat) en was 60 jaar “ambitieus directeur van dit gezelschap”

%d bloggers liken dit: