Bestuursactiviteiten

De Pream

Het bestuur van Plaatselijk belang “Meiinoar ien” wil graag via deze weg het volgende aan de bewoners voorleggen:

De Pream is in slechte staat, ondanks de opknapbeurt van 2018. Met name het “skelet” is dusdanig slecht, dat een grote renovatie nodig is. Dit kost veel geld en de toekomst van de Pream vraagt om besluiten waar we de leden van Plaatselijk belang en dorpsbewoners bij willen betrekken.
Daarom leggen we een aantal mogelijkheden graag aan u voor, maar vragen we ook om ideeën of voorstellen van uw kant. Deze reacties en ideeën gaan we verzamelen, zodat we een besluit kunnen nemen over de vervolgstappen.
Dit jaar gaan we losse houten delen vastzetten en de Pream in de teer zetten om het geheel wel veilig en netjes te houden. Zie ook dit artikel in SA! van 1 juni j.l.

Hieronder volgen een aantal mogelijkheden waar u op kan reageren of aanvullen. In de diavoorstelling kunt u ook wat foto’s bekijken ter inspiratie als het gaat om alternatieven.

Pream behouden:

  1. Totale renovatie 15.000 – 20.000 euro + jaarlijks onderhoud
  2. Opnieuw laten bouwen > 20.000 euro + jaarlijks onderhoud
  3. Nog een aantal jaren laten staan, planken vastzetten en verven/ teren tot de pream echt te veel uit elkaar valt en dan afvoeren, 500 euro per jaar? Of
  4. Komend jaar laten afbreken en afvoeren, ?? euro. Indien deze optie dan

Alternatieven voor de pream:

  1. Kunstwerk laten plaatsen ?? euro
  2. Informatiebord laten plaatsen 1000 – 2500 euro
  3. Picknick tafel met informatie bord of informatie tafel 1500 – 3000 euro
  4. Zitbanken in vorm van pream ?? euro
  5. Ander alternatief nl: ……..

U kunt uw reactie of ideeën mailen naar pbdeknipe@hotmail.com
of door de brievenbus doen bij
Jiska Waaijenberg, Ds Veenweg 37 of
Wolter Diever, Meyerweg 83.

Jaarvergadering 2021

Beste leden,

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen om de jaarvergadering van Plaatselijk Belang “Meiinoar Ien” De Knipe bij te wonen op:

Woensdag 31 maart 2021
Aanvang 20.00 uur: online

Wilt u deelnemen aan de digitale vergadering op 31 maart meldt u zich dan voor 30 maart aan door een e-mail te sturen naar: pbdeknipe@hotmail.com. U krijgt dan op 31 maart een uitnodiging per mail met daarin een link naar de vergadering.

Indien u vragen heeft aan het bestuur van Plaatselijk Belang of aan de Gemeente kunt u die vragen alvast per mail pbdeknipe@hotmail.com  naar ons sturen. Graag voor 25 maart. Wij zorgen dan dat die vragen voor de Gemeente daar terecht komen, zodat ze zich daarop kunnen voorbereiden.

Jaarvergadering 2020

Jaaroverzicht 2019

Op 25 maart j.l. stond onze jaarvergadering gepland. Helaas heeft deze niet kunnen plaatsvinden i.v.m. de coronamaatregelen. De kascommissie is, voordat deze maatregelen van kracht werden, wel bijeengekomen en heeft de boeken goedgekeurd. Hieronder vindt u het jaarverslag (met foto’s) van 2019.
Mochten er bij u vragen zijn over onderwerpen die normaal gesproken in de jaarvergadering aan bod komen, kunt u ons per email pbdeknipe@hotmail.com bereiken. We hebben besloten dit jaar niet meer een jaarvergadering te houden. Uiteraard plannen wij in 2021 wel weer een jaarvergadering.

Informatiebord joodse begraafplaats

Sinds kort staat er bij de Joodse Begraafplaats aan de Veensluis een informatiebord. Het idee ontstond op de vorige jaarvergadering van Plaatselijk Belang en Marjan Steenstra en Gerda Baron zijn er mee aan de slag gegaan. Bij Feito van der Wal kwamen ze van alles te weten over de geschiedenis van de Joden in Heerenveen e.o. en over de begraafplaats.
In overleg met de consul-beheerder van de begraafplaats Eduard Huisman van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap is de tekst samengesteld. Rixt Baron heeft daarna het ontwerp van het bord gemaakt. De grafische uitvoering was in handen van Sietse Veenstra van SV46reclame aan de Meyerweg en Klaas Keuning maakte een stevige staander en plaatste het bord.

We hopen dat u binnenkort een kijkje gaat nemen.
Zie ook het artikel in de Heerenveense Courant en het artikel over de joodse begraafplaats op deze website.

klik op de foto voor een grotere weergave

De geraniums hangen rondom in De Knipe

Zaterdag 30 mei j.l. heeft het bestuur van Plaatselijk Belang de jaarlijkse rondgang gemaakt langs de bruggen en de plaats-naamborden in De Knipe. Daarbij zijn deze versierd met hangbakken met geraniums.
Dit als feesteliijk welkom voor een ieder die ons mooie dorp bezoekt.

Video impressie 4 mei herdenking 2020 in De Knipe

In deze video geven wij u een beeld van de herdenking op 4 mei 2020 zonder pubiek, maar wel de”normale’ ingrediënten zoals toespraak en kranslegging.
De video hieronder gaat op 4 mei om 19:45 in premiere. Een goed moment om de video te starten is om 19:50 uur. De twee minuten stilte in het filmpje beginnen dan om ca. 20:00 uur.

Contributie 2020 Plaatselijk belang

Beste leden,

In de laatste jaarvergadering hebben we gesproken over het innen van de contributie, het liefst doen we dit via een automatische incasso. Tot nog toe gaan we langs de deuren om een brief te bezorgen, daarna eventueel een herinneringsbrief of we bellen aan en kan de contributie contant betaald worden. Voor ons als bestuur best wel bewerkelijk en tijdrovend. Daarom het voorstel om de contributie vanaf 2020 via een automatische incasso te innen. Hiervoor is het nodig dat u aan ons een machtiging voor automatische incasso afgeeft.

Op deze website treft u al het machtigingsformulier aan welke u kunt printen, invullen en na ondertekening bij de penningmeester in de brievenbus (Learloaier 2) kunt doen. U kunt het ondertekende formulier ook scannen en mailen.
Wij stellen het zeer op prijs indien u ons een machtiging geeft voor het jaarlijks innen van de € 5 aan contributie! Een papieren versie is straks bij de jaarvergadering beschikbaar of anders brengen wij die bij u langs.

Uiteraard respecteren wij het wanneer u de contributie contant wilt blijven betalen. U kunt dit net als voorgaande jaren doen door een envelop met uw naam, straatnaam en huisnummer met vermelding contributie Plaatselijk Belang en € 5 in de brievenbus van de penningmeester te doen (Learloaier 2 De Knipe).

N.B. Wilt u ons een automatische incasso geven en betaalt u nu de contributie via een periodieke overboeking, denkt u er dan aan om deze periodieke overboeking via internetbankieren of bankierenapp te verwijderen?

%d bloggers liken dit: