Plaatselijk Belang

Plaatselijk Belang zet zich in voor de inwoners van het dorp, inclusief de straten Veensluis, Zestienroeden, Woudsterweg, Nije Leane en Het Meer. Plaatselijk Belang De Knipe behartigt de belangen van het dorp en die van de inwoners.

Om te weten wat er speelt en verbeterd kan worden, is een aantal jaren geleden een dorpsenquête gehouden. Hieruit bleek het verkeer en de onveilig ervaren situaties in het dorp erg te leven. Daarop is een verkeerscommissie ingesteld en in samenwerking met de gemeente Heerenveen heeft dit geresulteerd in een herinrichtingsplan en inmiddels zijn de Meyerweg (doorgaande weg) en een aantal kruispunten aangepakt en is tevens een dorpsplein gecreëerd en in de zomer van 2019 samen met de gemeente feestelijk geopend.
Ten behoeve van leefbaarheid en sociale contacten organiseert, participeert of ondersteunt Plaatselijk Belang activiteiten als de dodenherdenking, Concerto in Memoriam en koffiebijeen-komsten voor ouderen. Plaatselijk Belang heeft mede gezorgd voor aanschaf (en jaarlijks) onderhoud van drie AED’s in het dorp, bloembakken in het dorp, onderhoud van speeltuin “Meerwille”, een speeltuincommissie voor drie speeltuinen en onderhoud van de Knypster pream. Om het dorp nog fleuriger te maken is het de bedoeling om op meerdere plekken bloembollen te planten. In 2019 is een nieuwe dorpsvisie, een samenwerking tussen Plaatselijk Belang en betrokken inwoners, gepresenteerd in de jaarvergadering van Plaatselijk Belang.

 

Contact