De Barte

De Barte is de multifunctionele accommodatie in De Knipe. In deze accommodatie hebben de Openbare en de Christelijke lagere scholen een plaatsje gekregen. Maar ook de peuterspeelzaal Kinderwoud, de buitenschoolse opvang (BSO), de dagopvang ouderen en de dorpskrant De Compagnon zijn in deze accommodatie gehuisvest.
Toen aan het eind van de vorige eeuw bleek dat zowel de Openbare als de Christelijke school toe was aan nieuwe huisvesting en de vergunning voor de tijdelijke voorziening van het dorpshuis afliep, zijn op initiatief van de Stichting Dorpshuis en de dorpskrant alle belanghebbenden in De Knipe benaderd, om te komen tot de oprichting van een multifunctionele accommodatie. Met hulp van de gemeente is dit gelukt.

De naam De Barte is ontleend aan de vroegere smalle bruggetjes in de paden langs de Compagnonsvaart, die de diverse delen van het dorp met elkaar verbonden. Nu vormt De Barte het verbindend element tussen de diverse activiteiten in De Knipe.

%d bloggers liken dit: