Nieuwsberichten

project Heerenveen Beter Bereikbaar

In de periode van maandag 10 mei tot en met vrijdag 18 juni vinden er verschillende werkzaamheden plaats aan de Mercurius en de Venus (IBF-terrein). De werkzaam-heden die aannemer BAM Infra uitvoert zijn onderdeel van het project Heerenveen Beter Bereikbaar en veroorzaken hinder voor auto-, vracht- en fietsverkeer.

Vervolgwerkzaamheden

De komende maanden werkt BAM gestaag door aan onder andere het viaduct, de nieuwe af- en oprit en de nieuwe rotonde. De afrit vanuit de richting Meppel blijft in deze periode dicht. In de periode van maandag 10 juli tot en met zondag 22 augustus wordt het werk afgerond. Dit levert helaas nog wel extra hinder op. Tijdens deze laatste fase is er namelijk een volledige afsluiting voor het verkeer van alle wegen die samenkomen op de nieuwe rotonde. Dit zijn de K R Poststraat, de op- en afrit van de A32, de Venus en de Mercurius. Extra hinder en omleiding 

De Pream

Het bestuur van Plaatselijk belang “Meiinoar ien” wil graag via deze weg het volgende aan de bewoners voorleggen:

De Pream is in slechte staat, ondanks de opknapbeurt van 2018. Met name het “skelet” is dusdanig slecht, dat een grote renovatie nodig is. Dit kost veel geld en de toekomst van de Pream vraagt om besluiten waar we de leden van Plaatselijk belang en dorpsbewoners bij willen betrekken.
Daarom leggen we een aantal mogelijkheden graag aan u voor, maar vragen we ook om ideeën of voorstellen van uw kant. Deze reacties en ideeën gaan we verzamelen, zodat we een besluit kunnen nemen over de vervolgstappen.
Dit jaar gaan we losse houten delen vastzetten en de Pream in de teer zetten om het geheel wel veilig en netjes te houden. Zie ook dit artikel in SA! van 1 juni j.l.

Hieronder volgen een aantal mogelijkheden waar u op kan reageren of aanvullen. In de diavoorstelling kunt u ook wat foto’s bekijken ter inspiratie als het gaat om alternatieven.

Pream behouden:

  1. Totale renovatie 15.000 – 20.000 euro + jaarlijks onderhoud
  2. Opnieuw laten bouwen > 20.000 euro + jaarlijks onderhoud
  3. Nog een aantal jaren laten staan, planken vastzetten en verven/ teren tot de pream echt te veel uit elkaar valt en dan afvoeren, 500 euro per jaar? Of
  4. Komend jaar laten afbreken en afvoeren, ?? euro. Indien deze optie dan

Alternatieven voor de pream:

  1. Kunstwerk laten plaatsen ?? euro
  2. Informatiebord laten plaatsen 1000 – 2500 euro
  3. Picknick tafel met informatie bord of informatie tafel 1500 – 3000 euro
  4. Zitbanken in vorm van pream ?? euro
  5. Ander alternatief nl: ……..

U kunt uw reactie of ideeën mailen naar pbdeknipe@hotmail.com
of door de brievenbus doen bij
Jiska Waaijenberg, Ds Veenweg 37 of
Wolter Diever, Meyerweg 83.

Werkzaamheden aan de Dominee Veenweg

Zoals u wellicht heeft gezien, zijn er nu werkzaamheden aan de Dominee Veenweg.
De gemeente gaat de komende maanden bezig met het herstellen en verstevigen van de oevers van de vaart. In de bewonersbrief die aanwonenden hebben ontvangen, leest u meer over het project.

Lockdown Lettertocht

Van 14 t/m 28 februari hingen er, verspreid in beide dorpen, 17 letters voor de ramen. Fijn dat dit kon. Hartelijk dank daarvoor.
Er is enthousiast gepuzzeld en de meeste inzenders hadden de letters in de goede volgorde gezet.

De oplossing was: HOUD MOED HEB LIEF en………..

Daarna kon iedereen de zin zo creatief en inspirerend mogelijk afmaken. Hieronder ziet u alle binnengekomen inspiratie:

Hartelijk dank voor jullie inzendingen. Een prachtig en bemoedigend resultaat!
Namens de Protestantse gemeente, Antje de Jong, Tine de Boer en ds. Riemer Praamsma

PubQuiz

Na de kerk naar de kroeg

Misschien iets wat meer in de traditie van onze katholieke broeders en zusters past.
Wedden dan wij het met een twist ook kunnen ? Eerst de kroeg en dan de kerk.

Doe mee aan de online Pubquiz op VRIJDAG 16 APRIL 20:30 UUR

Aanmelden kan tot woensdag 7 april

Jaarvergadering 2021

Beste leden,

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen om de jaarvergadering van Plaatselijk Belang “Meiinoar Ien” De Knipe bij te wonen op:

Woensdag 31 maart 2021
Aanvang 20.00 uur: online

Wilt u deelnemen aan de digitale vergadering op 31 maart meldt u zich dan voor 30 maart aan door een e-mail te sturen naar: pbdeknipe@hotmail.com. U krijgt dan op 31 maart een uitnodiging per mail met daarin een link naar de vergadering.

Indien u vragen heeft aan het bestuur van Plaatselijk Belang of aan de Gemeente kunt u die vragen alvast per mail pbdeknipe@hotmail.com  naar ons sturen. Graag voor 25 maart. Wij zorgen dan dat die vragen voor de Gemeente daar terecht komen, zodat ze zich daarop kunnen voorbereiden.

Goed gemutst

UITVERKOCHT

Van deze fantastische muts is nog een beperkt aantal te koop à € 3,50 per stuk. Stuur middels de knop op deze site een WhatsAppje naar PB De Knipe met je naam, adres en het aantal mutsen dat je bestelt.
Je ontvangt van ons een betaalverzoek. Na ontvangst van je betaling is de bestelling definitief. Je bestelling wordt (gratis in De Knipe en omstreken) thuis afgeleverd.

Lockdown Lettertocht

Een bericht van de protestantse gemeente Tjalleberd-De Knipe:

In de winter vinden we het bij ons in het dorp altijd mooi om bij elkaar op bezoek te gaan. Eén op één of samen met een hele groep. Dat komt er dit jaar natuurlijk niet van. Maar we gaan wel op afstand bij elkaar langs! Hieronder leest u hoe we dit gaan doen.

%d bloggers liken dit: