De Pream

In de eerste helft van de 20e eeuw was het vervoer over water in De Knipe erg belangrijk. Vooral het oostelijk gedeelte van het dorp, het toenmalige Bovenknijpe, was slecht ontsloten. De zandpaden langs de vaart waren alleen geschikt voor voetgangers en fietsers en voor de rest was men aangewezen op de vaart. Een belangrijk vervoermiddel was de Bok of Praam.

Hiermee werd de melk vervoerd naar de melkfabriek, werd hooi van verder afgelegen gronden vervoerd naar de boerderijen en werd tot 1967 gebruikt voor de, in heel Fryslân bekende, Gondelvaart. Langs de Compagnonsvaart waren een aantal werven waar deze pramen werden gebouwd. Een van de werven was gelegen aan het begin van de Ds. Veenweg.

De inwoners van De Knipe hebben in 1996 een praam laten bouwen en op 11 mei van dat jaar aangeboden aan de bevolking van De Knipe. De praam heeft een plaatsje gekregen aan het begin van de Ds. Veenweg. Hij ligt daar ter herinnering aan de trouwe dienst van dit vaartuig in vervlogen tijden.

%d bloggers liken dit: