Nij Brongergea tsjerke

Centraal in De Knipe staat het witte kerkje, de ‘Nij Brongergea tsjerke’.
De kerk is gebouwd in 1661 en was, tot het ontstaan van de PKN, de Nederlands Hervormde kerk. Het kerkbestuur was altijd erg zuinig op de kerk, getuige ook het bord in het voorportaal met de tekst:

Bij de bouw van de kerk zijn naar alle waar- schijnlijkheid oude materialen gebruikt van een vroegere kerk te Brongergea. De muren zijn opgetrokken van diverse steensoorten en daarom gepleisterd en wit geverfd. De bouwkosten bedroegen 1312 carolus gulden en 17 stuivers.

De klok van de kerk dateert van 1817 en is gegoten te Amsterdam. In 1830 is de klok gescheurd en opnieuw gegoten. In 1880 kreeg de kerk een orgel voor een bedrag van f 400,-. In de archieven staat ook nog vermeld dat de kerk in 1916 een orgel kreeg, misschien een vervanging. De kerk is in 1901, 1968/69 en in 1995 gerestaureerd. Er zijn in 1968/69 nieuwe steunbalken voor de klok geplaatst en er is een houten vloer in kerk gemaakt.

%d bloggers liken dit: