Maand: <span>april 2020</span>

Vragenlijst: Schone energie Fryslân

We zijn in Nederland begonnen met het opwekken van duurzame energie op grote schaal. Onze lucht wordt schoner en we stoppen met boren naar olie en aardgas. Zo zorgen we voor een betere toekomst voor ons én onze kinderen.

Regionale Energiestrategie (RES)|
Fryslân is een van de dertig energieregio’s die een Regionale Energiestrategie (RES) gaat opstellen. Hierin staat voor het jaar 2030 beschreven:

  • Hoeveel elektriciteit we gaan opwekken met wind- en zonne-energie op land.
  • Hoe we huizen en gebouwen gaan verwarmen zonder aardgas.

Een duurzame toekomst…
… is van ons allemaal. Als gemeente willen wij pas extra ambities voor schone energie opstellen, nadat inwoners en organisaties daar met elkaar over hebben gesproken. Daarom vragen wij alle inwoners van Heerenveen om mee te denken over een duurzame toekomst. Vanwege het coronavirus kan dat voorlopig alleen op afstand.

In de online vragenlijst kun jij aangeven op welke manier je het liefst wordt betrokken bij de plannen voor duurzame energie.

De vragenlijst staat van 14 april t/m 3 mei online op kiesvoorjelte.nl.

Dodenherdenking 2020

De gemeente Heerenveen plaatst vlak voor 4 mei bij het Krinkjespuiershoekje in De Knipe tijdelijk bakken met bloeiende Freedom Flame tulpen (geel met rode vlam). Deze tulp staat symbool voor de boodschap achter de vrijheidsvlam (of ‘FreedomFlame’)
Deze boodschap is gegeven door Fieldmarshal Bernard Law Montgomery op 13 september 1948 bij het ontsteken van het vrijheidsvuur:


“Let us be strong in the resolve to stand firmly for freedom and justice in an unsettled world”. Zie voor meer infowww.freedomflame.nl .

Door het corona-virus en de landelijke maatregelen daaromtrent gaan herdenkingen op 4 mei en alle evenementen – ook rond bevrijding – tot 1 juni niet door. Deze tulpen staan des te meer symbool als vlam van vrijheid. Dat ons land 75 jaar geleden werd bevrijd

en dat we al die jaren in vrijheid mogen en kunnen leven. Samen zijn we verant-woordelijk om vrijheid door te geven. Gelukkig kunnen de bakken met tulpen zonder problemen geleverd en geplaatst worden, en dragen zo bij aan deze bijzondere herdenking.

%d bloggers liken dit: